02-6232312

מדיניות פרטיות

תיאור של מדיניות האתר ביחס לשמירה על פרטיות המשתמשים:

1. איסוף המידע על ידי האתר
מובהר בזאת כי במהלך השימוש באתר, המשתמש מאשר כי ידוע לי כי צוות האתר רשאי לשמור, לתעד ולאסוף מידע באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג`. תוכן המידע עשוי להיות מידע, נתונים על אופי הגלישה או כל מידע סטטיסטי אחר אודות השימוש של המשתמש באתר לרבות, משך הצפייה בעמודים, העמודים שהמשתמש ביקר באתר, זמן כולל וספציפי של שימוש בעמודי האתר, לחיצה על קישורים ומידע נוסף הנוגע להרגלי השימוש באתר. כמו כן, המידע עשוי להכיל מידע על פרטי ההתקשרות של המשתמש עם האתר לרבות זהות השרת, מיקומו. מובהר כי איסוף המידע נועד לטיוב השימוש באתר.

2. עוגיות (Cookies)
2.1. באתר עשוי להיעשות שימוש ב`עוגיות` (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שמשתמש מבקש לעשות שימוש בשירותים באתר המחייבים רישום, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע. לשם כך, ייתכן וימסרו פרטים לצדדים שלישיים עמם אנו משתפים פעולה לצורך ביצוע טיוב המידע והשירותים אותם אנחנו מעניקים במסגרת האתר. מובהר כי הצדדים השלישיים מחוייבים לשמירה על סודיות וחיסיון בהתאם לכללים והחוקים הנוגעים לשמירה על הפרטיות והגנת המידע.
2.2. מטרת איסוף המידע הנה לשיפור חווית המשתמש באתר ולצורך התאמה אישית של פרסום ברשתות החברתיות השונות לרבות פייסבוק או באתרי אינטרנט אחרים.
2.3. לצורך איסוף המידע וניתוחו, צוות האתר עשוי לעשות שיתוף פעולה עם ספקי צד ג` לרבות פיקסל, פייסבוק או כל ספק אחר העוסק בתחום, על פי שיקול דעתו המלא של צוות האתר.
2.4. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד.
2.5. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות יפריע לחוויית השימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
2.6. מובהר כי צוות האתר רשאי להקנות היתר לצדדים שלישיים לערוך את מערך ניהול הפרסומים באתר האינטרנט. מובהר כי השליטה על הפרסומים עשויה להיות מתופעלת על ידם ולשם כך הם עשויים להציב את העוגיות במחשב המשתמש. כאמור, פעילות העוגיות נועדה לנטר את התנועה באתר לרבות מעקב אחר השימוש בעמודי האתר ולחיצה על פרסומים שונים באתר.

3. אבטחת המידע
3.1. האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.
3.2. מובהר כי צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות והמשתמש נדרש לעיין ולהתעדכן בתנאים בהתאם.

4. יצירת קשר
4.1. אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו בכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם.
ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:
טלפון: 02-6232312
פקס: 02-6244001
מייל: office@aschindler.com

תודה רבה על פנייתכם!

במידה וקורות החיים יהיו רלוונטיים ניצור עמך קשר. 

תודה רבה