02-6232312

03/07/23

פיצוי של 2,180,000 ₪ למורה שנפצעה בתאונת דרכים קשה

03/07/23

פיצוי של 2,180,000 ₪ למורה שנפצעה בתאונת דרכים קשה

03/07/23

פיצוי של 2,180,000 ₪ למורה שנפצעה בתאונת דרכים קשה

18.09.2023

בית המשפט פסק להשיב כספי ירושה שנגזלו בחוסר תום לב ופיצוי בגין עוגמת נפש

בעקבות סכסוך בין קרובי משפחה בנוגע לירושה שהותירה אחותו, פנה ל' למשרדנו לצורך ייצוגו בתביעה כנגד אחיינו ר'.
לאחר שאחותו של ל' נפטרה ניתן צו ירושה ולפיו ששת אחיה הם יורשיה. מספר שנים לאחר מכן נודע ל-ר' שהוא מאומץ ושאחותו של ל' היא אימו הביולוגית. לפיכך עתר ר' כנגד צו הירושה והוא תוקן כך ש-ר' הפך ליורש הבלעדי של העיזבון של אימו הביולוגית. בעקבות כך הגיש ר' תביעה כנגד דודיו, ובכללם ל', להשבת כספי העיזבון. לבסוף הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו הדודים יעבירו ל-ר' סכום כולל של כ-150,000 ₪, כאשר תחילה יעביר כל דוד סכום כסף מסוים תוך פרק זמן קצוב והיתרה תשולם בתשלומים חודשיים שווים.

בעקבות החתימה על ההסכם שילם ל' את התשלום הראשון, ולאחר מכן הקים הוראת קבע לתשלום יתרת התשלומים. כעבור מספר חודשים הודיע ר' ל-ל' שלא התקבלו אצלו תשלומים במשך חודשיים. מיד בדק ל' את העניין והתברר כי אכן אירע הדבר בשל טעות אנוש בבנק, ולכן העביר ל-ר' תשלום על חודשים אלו. בחלוף שנה וחצי פנה ר' שוב ל-ל' וטען שהוא אינו עומד בתשלומים, ו-ל', שסבר כי שוב מדובר בטעות של הבנק, החליט להעביר לו מיד סכום כסף בגובה עשרות אלפי שקלים. עם זאת, בדיעבד התברר ל-ל' כי כבר שילם את כל התשלומים על פי הסכם הפשרה וכי למעשה שילם סכום זה ביתר. לפיכך פנה ל' ל-ר' בבקשה שישיב לו את הכספים ששילם לו ביתר, אך הוא נענה בשלילה. לאור זאת, החליט ל' להגיש תביעה כנגד ר' ובה דרש את השבת הסכום, וכן פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו והוצאות משפט.

בכתב ההגנה טען ר' כי התשלומים הועברו לו באיחור רב, ומשכך הפר ל' את הסכם הפשרה שנחתם בינם ועליו לשלם לו את מלוא סכום התביעה המקורית שעמד על כ-250,000 ₪, דהיינו להעביר לו כ-50,000 ₪ נוספים, וזאת בהתאם להסכמת הצדדים בהסכם הפשרה. לשם גביית הסכום נקט ר' בהליכי הוצאה לפועל כנגד ל' ואחיו. אולם רשם ההוצאה לפועל קבע כי ההסכם קוים במלואו, ואילו הפיגור בהעברת התשלום עבור חודשיים בלבד הוא הפרה מינורית של הסכם הפשרה שנעשתה בתום לב בשל טעות אנוש מטעם הבנק.

במענה לטענות ההגנה, עו"ד משיח כדורי ממשרדנו טען בין היתר כי העיכוב בתשלום על החודשיים אינו הפרה יסודית המזכה את ר' בזכות לבטל את הסכם הפשרה ולדרוש את מלוא סכום התביעה. עוד טען עו"ד כדורי שאף אם יוחלט שמדובר בהפרה יסודית, הרי שהיה על ר' לתת הודעה על ביטול החוזה בתוך זמן סביר, והשיהוי של ר' מלמד על חוסר תום לב מצדו. בדיון ההוכחות שהתנהל בתיק הוסיף והדגיש עו"ד כדורי שיש לקבל את התביעה בשל העובדה שהחלטת רשם ההוצאה לפועל היא מעשה בית דין, כלומר החלטה חלוטה של ערכאה משפטית, אשר בעקבותיה ר' מושתק מלטעון שהוא זכאי לתשלומים נוספים על הסכום שנקבע בהסכם הפשרה, ועליו להשיב את הכספים שקיבל ביתר.

לבסוף השתכנע בית המשפט מטענות משרדנו וקיבל את תביעתו של ל'. בית המשפט הוסיף וקבע כי ר' לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח מדוע לא חלה עליו החובה להשיב ל-ל' את הכספים שקיבל ביתר. החלטה זו של בית המשפט היא הישג משמעותי עבור ל'.

עו"ד כדורי התייחס לתיק וסיכם: "גם כשטוענים להפרה יסודית, ואפילו נקבעה במפורש בהסכם ואפילו קיבלה תוקף של פסק דין, יש לבוא בידיים נקיות ובתום לב שכן ערכאות המשפט בארץ (בתי משפט והוצאה לפועל במקרה זה) ידעו להבחין כי יש בהתנהלות זאת משום מעשה בלתי סביר וחסר תום לב, והיא לא תזכה את התובע באכיפת תנאי בהסכם כשהוא פועל למקסם רווחיו על חשבון טעות שנעשתה בתום לב והייתה בת תיקון, והצד המפר היה מודע לה בזמן אמת".

עקבו אחרי התכנים שלנו גם ברשתות

תודה רבה על פנייתכם!

במידה וקורות החיים יהיו רלוונטיים ניצור עמך קשר. 

תודה רבה